Intervju, check!

Nu på morgonen har jag fixat
en person att intervjua för metod-
kursen. Brabra, kan bli intressant.
Men jag får inte avslöja, för det är
en anonym intervju.